• Send page

Seçilmiş Türkçe belgeler

Belgeler

 • Savaş Cerrahisi, CİLT 2

  Savaş Cerrahisi kitabının ikinci cildi, bir yandan Kızılhaç ve Kızılay cerrahlarının kararlılıklarına tanıklık etmekte, öte yandan da savaş cerrahisini standardını gelecekte de sürdürecek olan yeni kuşak meslektaşlarını yetiştirmek üzere tecrübelerini ifade etmelerine ve paylaşmalarına imkân sağlamaktadır. Birinci cilt genel savaş cerrahisi prensiplerine yönelik içeriğe sahipken ikinci cilt içinde yer alan konular daha özel klinik deneyimlere yoğunlaşmıştır. İkinci cildin Savaş Cerrahisi pratiği içinde daha detaylı bilgiler içermektedir.


 • Savaş Cerrahisi, CİLT 1

  ICRC'nin, "mevcut duruma uygun müdahale" anlayışına dayanarak hazırlanan savaş mağdurları için cerrahi programları yıllar içerisinde geliştirilmiştir ve zor koşullarda eldeki sınırlı kaynakların en iyi şekilde kullanımını öngörmektedir. Bu yayının birinci cildi genel konuların yanı sıra savaş yaralarının tedavisi konusundaki temel bilgileri de kapsamaktadır.


 • ICRC'yi Keşfedin

  Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni (ICRC) günlük dilde tanıtan bu yayın, ICRC nedir, nasıl doğmuştur ve neler yapmaktadır sorularına yanıt vermektedir. ICRC, yaklaşık 150 yıl önce savaş ortamında insani değerleri korumak için kurulmuştur. ICRC'yi Keşfedin bir yandan bu tarihi geçmişi ve ICRC'nin değerlerini anlatmakta öte yandan da kuruluşun dünya çapındaki koruma, yardım ve önleme faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir.


 • 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri

  Bu yayın, insancıl hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleşmeleri, bunlara Ek 1977 tarihli Protokoller ve 2005 tarihli 3. Protokol ile bunlari izleyen terminoloji rehberinden oluşmaktadır.


 • Uluslararası İnsancıl Hukuk: Sorularınıza Cevaplar

  Uluslararası insancıl hukuka giriş niteliği taşıyan bu yayın, savaşla ilgili sınırlamaları ve savaşın taraflarının uymaları gereken kuralları anlatmakta ve insancıl hukukun kökeni ve günümüz uygulamaları ile ilgili bilgi vermektedir.


 • İnsanlığın Amblemleri

  Bu kapsamlı broşür, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi'nin tüm amblemlerinin kökenleri, savaş zamanında koruyucu ve barış zamanında işaretleyici kullanımları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Broşür aynı zamanda, amblemleri kullanma yetkisi olan kuruluşları belirtmekte ve amblemlerin yanlış kullanımı veya amblemlere saygı gösterilmemesi ile ilgili konularda bilgi vermektedir.


 • ICRC ve Üniversiteler: Uluslararası İnsancıl Hukukun Yaygınlaştırılması için Birlikte Çalışmak

  ICRC, uluslararası insacıl hukuka (IHL) saygının artrılması amacıyla dünya çapında üniversitelerle birlikte çalışmaya önem vermektedir. ICRC, üniversiteleri uluslararası insancıl hukuk eğitimi vermeye teşvik ederek ve bu alanda çalışan öğretim görevlilerini destekleyerek gelecek kuşakların liderlerine ulaşmaktadır. Bu broşür ICRC'nin akademik çevrelerle ve üniversitelerle uluslararası insancıl hukuka saygının artırılmasına dönük çalışma biçimlerinin çerçevesini çizmektedir. Bu çalışmalar sayesinde bugün silahlı çatışmalar sırasında geçerli olan kuralları öğrenen öğrenciler, yarın kendi mesleklerini yaparken bu kuralları yaygınlaştırıp uygulayıcısı olacaklardır.


 • Uluslararası İnsancıl Hukuka Saygı – Parlamenterler için El Kitabı

  Bu kitapçık uluslararası insancıl hukuku milletvekillerine tanıtmak ve onların siyası liderler olarak, uygun yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak gibi insancıl hukukun uygulanmasını teşvik edici rollerinin farkına varmalarını sağlamak amacını taşımaktadır. Bu yayın, aynı zamanda milletvekillerine devletlerin uluslararası hukuka saygı göstermek ve saygı gösterilmesini sağlama yükümlülükleri konusunda da adım adım rehberlik etmektedir.


 • Örf ve Adet Hukuku

  Bu yayın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda ortaya çıkan talep üzerine ICRC tarafından üstlenilen "Uluslararası Örfi İnsancıl Hukuk" konulu çalışmanın gerekçesini açıklamaktadır. Ayrıca, çalışmada kullanılan yöntemler ile çalışmaının nasıl düzenlendiği anlatılmakta ve bazı önemli bulgular özetlenmektedir.


 • Polis ve Güvenlik Güçleri için İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk – Hizmet ve Koruma

  ICRC'nin Hizmet ve Koruma başlıklı yayından alınan ana başlıklarla hazırlanan bu kitapçık, çatışmaların yapısının sürekli değiştiği ve aktörlerin artık saadece cephelerde savaşan askerlerle sınırlı olmadığı günümüzde polis ve diğer güvenlik güçlerini, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuktan doğan yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.


 • Uluslararası İnsancıl Teamül (Örf ve Adet) Hukuku (Cilt 1 Kurallar)

  Bu yayın, bu alandaki örf-adet hukuku kurallarının tespiti amacıyla uluslararası insancıl hukukun mevcut uygulaması konusunda yapılmış geniş bir uluslararası çalışmanın ürünüdür. İki ciltten oluşan ve burada ilk cildine yer verilen çalışma uluslararası insancıl hukukta örf-adet kuralları ile ilgili antlaşma hukukunun detaylı bir özetini içermekte ve dünya çapında devletlerin uygulamalarını incelemektedir. Bu alandaki önemli anlaşmaların onaylanmamış olması halinde, tüm silahlı çatışmalarda tüm tarafları bağlayan uluslararası insancıl hukukun çekirdeğini oluşturması bakımından bu yayın büyük bir önem arz etmektedir.


 • Bir Fikrin Öyküsü

  Bir Fikrin Öyküsü, Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin doğuşunu ve bugüne kadar ki tarihini anlatan ve Moebius takma adlı ünlü sanatçı Jean Giraud tarafından yaratılan bir çizgi romandır. Bu yayın Cenevre Sözleşmeleri ile evrensel insani ilkelerin anlamını basitçe açıklamakta ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek amacıyla birlikte çalışan farklı bileşenlerinin çaba ve faaliyetlerini anlatmaktadır.