گزيده اسناد به زبان فارسي

01-12-2012

اين صفحه شامل گزيده‌اي ازاسناد و انتشارات به صورت PDF و به زبان فارسي است كه مي‌‌تواند بر حسب نياز، ذخيره شده و مورد استفاده قرار گيرد. سفارش اين انتشارات از طريق سايت ICRC امكان‌پذير نمي‌باشد.

خبرنامه‌ي كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ، شماره‌ي 4/12
ايران: بحث و بررسي حقوق بين‌المللي بشردوستانه توسط كارشناسان

 

كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ را بشناسيم
كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ در يك نگاه. اين كتاب، فعاليتهاي كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ را به تفصيل بيان كرده و به زباني ساده به توضيح وضعيت اين سازمان، چگونگي ايجاد و فعاليتهاي آن مي‌پردازد. كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ در حدود صد و پنجاه سال پيش و براي تضمين وجود حدي از انسانيت در بحبوحه‌ي جنگ تأسيس شده است. «كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ را بشناسيم» تاريخچه و ارزشهاي كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ را تشريح كرده و نمايي كلي از فعاليتهاي اصلي اين سازمان در سراسر جهان را در حوزه‌هاي حمايتي، امدادرساني و پيشگيري ارائه مي‌نمايد.  
(PDF-2Mb)    
     
 
سنگ بناي پروتكل‌هاي الحاقي مصوب سال 1977 اصل تفكيك مي‌باشد. بروشور حاضر مروري است بر تعهدات طرف‌هاي درگيري مسلحانه در خصوص تفكيك غيرنظاميان از رزمندگان و همچنين اموال غيرنظامي از اهداف نظامي. متن حاضر به توضيح حمايت‌هاي مقرر در پروتكل‌هاي الحاقي براي افرادي كه در درگيري‌ها شركت ندارند و نيز رزمندگان مي‌پردازد.  
(PDF-540Kb)    
     
 خلاصه كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل هاي الحاقي
اين متن، تحليل اجمالي از كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي الحاقي ارائه نمي‌دهد، بلكه خلاصه‌اي‌ست از مقررات اصلي مندرج در اين قوانين به علاوه‌ي منابع مواد مربوطه براي استفاده اقشار مختلف خوانندگان.  
(PDF-75Kb)    
     
 نشان

اين كتابچه‌ي جامع شامل اطلاعات تفصيلي در خصوص منشأ پيدايش نشان‌ها، استفاده‌ي حمايتي از نشان در زمان جنگ و يا استفاده‌ي نمادين از آن در زمان صلح مي‌باشد. اطلاعات جديد به متن كتابچه‌ي قبلي با تيتر "نشان" اضافه شده و شامل معرفي نهادهايي كه حق استفاده از نشان را دارند و نيز مثال‌هايي از سوءاستفاده‌‌ها و عدم احترام به نشان مي‌باشد.  

(PDF-330Kb)    

     

 قوانين جنگ براي رزمندگان/ كمك‌هاي اوليه

هدف از ارائه‌ي اين كتابچه، تضمين استانداردهاي رفتاري بالا و حفظ استقلال و تأثيرگذاري در هنگام عمليات امداد در بلاياست. در زمان بروز درگيري‌هاي مسلحانه، مفاد اين كتابچه بايد بر اساس حقوق بين‌المللي بشردوستانه تفسير و اعمال شوند. اين كتابچه حاوي قوانيني اختياري است، يعني سازمان‌ها به اراده‌ي خود استانداردهاي آن را اجرا مي‌كنند. حاميان: كاريتاس اينترنشنال، خدمات امدادي كاتوليك، فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر، اتحاد بين‌المللي براي نجات كودكان، فدراسيون جهاني لوتران، اوكسفام و شوراي جهاني كليساها (اعضاي كميته‌ي رهبري براي واكنش‌هاي بشردوستانه)، به همراهي كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ.  

(PDF-870Kb)    

  متن اين كتابچه بازنگري شده، بازگوكننده‌ي وضعيت‌هاي غيرقابل تحمل ناشي از عدم امنيت و خشونت همراه با وقايعي همچون اعدام‌هاي خودسرانه، مفقوديت، بازداشت‌هاي غيرقانوني و غيره است. كتابچه همچنين به شرح فعاليت‌هاي كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ به عنوان يك ميانجي بي‌طرف بين مقامات بازداشت‌كننده و قربانيان و نيز تلاش سازمان براي اطمينان از احترام به كرامت انساني مي‌پردازد.  
(PDF-480Kb)    
     
تلفيق حقوق
  كتابچه‌ي حاضر حاصل تجربيات كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ در چندين دهه‌ي گذشته به هدف ارائه‌ي اطلاعاتي در خصوص روند "تلفيق حقوق" به مقامات و اعضاي ارشد حاملين اسلحه مي‌باشد.  
(PDF-1.4Mb)    
   
   
 

Related sections