Seçilmiş Türkçe belgeler (documents in Turkish)

A selection of our publications in Turkish, to be dowloaded (PDF).
Article 15 November 2018

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)

1863 yılında kurulan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), silahlı şiddet ve çatışmalardan etkilenen kişilere yardım etmek ve savaş mağdurlarını koruyan yasaları yaygınlaştırmak amacıyla dünya çapında faaliyet göstermektedir. Bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak, ICRC'nin yetkisi 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'nde tanımlanmıştır. Merkezi İsviçre, Cenevre'de bulunan kuruluş için, 80'den fazla ülkede ortalama 16,000 kişi görev yapmaktadır. ICRC, faaliyetleri için, çoğunlukla, hükümetlerin ve Ulusal Kızılhaç Ve Kızılay Derneklerinin gönüllü bağışlarından kaynak sağlamaktadır.


Yetki ve Görevi
ICRC'nin çalışmaları 1949 Cenevre Sözleşmeleri, bu sözleşmelerin Ek Protokolleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi Tüzüğü ile Kızılhaç ve Kızılay Uluslararası Konferans kararlarına dayanır. ICRC, silahlı şiddet ve savaş mağdurlarına insani koruma ve yardım sağlayan bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. Acil durumlara müdahale etmek üzere harekete geçer, uluslararası insancıl hukuka saygının yaygınlaştırılması ve ulusal hukuk dahilinde uygulanması için çalışır.

Savaş ve silahlı şiddet mağdurlarının yaşam ve onurunun korunması ve mağdurlara yardım sağlanması.


ICRC'nin Görev Beyanı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, insani görevi münhasıran silahlı çatışma ve diğer şiddet olayları mağdurlarının yaşam ve onurunu korumak ve onlara yardım sağlamak olan yansız, tarafsız ve bağımsız bir kuruluştur.
ICRC, ayrıca, uluslararası insancıl hukukun ve evrensel insani ilkelerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yoluyla acıların önlenmesi için çaba gösterir.

Seçilmiş Türkçe belgeler

Örf Adet Hukuku

Örf Adet Hukuku

Hizmet ve Koruma

Hizmet ve Koruma

Savaş cerrahisi CİLT 1

Savaş cerrahisi CİLT 1

12 ağustos 1949 tarihli cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleri

12 ağustos 1949 tarihli cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleri

	  Uluslararasi insancil hukuka saygi

Uluslararasi insancil hukuka saygi

Uluslararasi insancil hukuk

Uluslararasi insancil hukuk

 “Kesab, Türkiye Suriye sınırı; iki yaşındaki Reda aile birleşimi çalışmaları sounucunda babasına kavuşuyor”.
“Kesab, Türkiye Suriye sınırı; iki yaşındaki Reda aile birleşimi çalışmaları sounucunda babasına kavuşuyor”.